SDZ zoekt een aanjager / activatiemanager

Chris Huiden 07-01-2020 7722 keer bekeken 1 reacties

Samen Duurzaam Zeist is een beweging van inwoners die stimuleert dat inwoners samen duurzame initiatieven opzetten en verder brengen. We zoeken voor een tijdelijke periode een aanjager / activatiemanager die de actieve participatie van inwoners een impuls geeft.

Aanjager/Activatiemanager Samen Duurzaam Zeist

Samen Duurzaam Zeist is op zoek naar een Aanjager/Activatiemanager (zzp-er) voor 1 jaar (45 weken), gemiddeld 12 uur per week

Samen Duurzaam Zeist
Samen Duurzaam Zeist (SDZ) is een beweging waarin inwoners en organisaties, ondersteund door de gemeente Zeist, samen werken aan een groen, gezond en duurzaam Zeist. Via acties die worden uitgevoerd door inwoners en organisaties zélf, al dan niet samen met de gemeente. We richten ons daarbij op natuur, klimaat, bodem, water, geluid, luchtkwaliteit, licht, geur, energiebesparing en -opwekking, afval-vermindering en hergebruik van materialen. SDZ kent vier pijlers: klimaat & energie, kringloopeconomie, natuur & landschap en gezonde leefomgeving. SDZ wil – binnen de doelstellingen van de Brede Milieuvisie (BMV) – aansluiten bij waar de energie zit in de samenleving, om op grond daarvan deze energie te versterken en te ondersteunen.

Dit doe je
• Je zorgt als Aanjager/Activatiemanager voor de realisatie van de doelen uit het jaarplan 2020. Samen met het Activatieteam, Communicatieteam, de communicatiemanager en de pijlerfacilitatoren laat je de betrokkenheid en actieve participatie van inwoners groeien en versterk je de participatie van de bestaande SDZ-community.
• Je ontwikkelt een visie op de rol van activatie binnen SDZ en vertaalt dit naar concrete actiepunten voor 2020.
• Je zorgt voor een goede organisatie van de activeringsacties. Je haalt het beste in mensen naar boven en door je aanstekelijke enthousiasme laat je iedereen in mogelijkheden denken. Dat stimuleert vrijwilligers om met de uitvoering van hun initiatieven bij te dragen aan een steeds groener, energie-neutraler, duurzamer en gezonder Zeist.

Doel van de Aanjager/Activatiemanager:
• Het genereren van meer (praktische) betrokkenheid van de samenleving bij Samen Duurzaam Zeist. Verdubbelen (ten opzichte van eind 2019) van de actieve vrijwilligers in zowel nieuwe werkgroepen als bestaande werkgroepen en eventueel het Communicatie- of Activatieteam.
• Het organiseren van kleinere en grotere activeringsacties voor verschillende (nader te bepalen en te omschrijven) doelgroepen. Het initiatief voor deze activiteiten kan zowel komen uit de samenleving als uit bestaande werkgroepen, pijlers of het Activatieteam. Als Aanjager/Activatiemanager ondersteun je de initiatiefnemers bij het organiseren van deze activiteiten.
• Zorgen voor en inspiratie bieden aan professionalisering van activatie binnen het netwerk van Samen Duurzaam Zeist, uitmondend in een advies over hoe activatie binnen Samen Duurzaam Zeist vorm te geven na 2020.

Taken van de Aanjager/Activatiemanager:
• Je ontwikkelt een goed beeld van wat er gebeurt binnen SDZ en bouwt daarop voort.
• AIs voorzitter van het Activatieteam SDZ stel je samen met het team en in overleg met de communicatiemanager en de pijlerfacilitatoren een activatieprogramma op.
• Je staat in nauw contact met de Communicatiemanager voor de onderlinge afstemming met het Communicatieteam.
• Je organiseert (samen met vrijwilligers uit het team en uit de betreffende pijler) de activeringsacties en coördineert die.
• Je stimuleert totstandkoming van nieuwe projecten.
• Je verbindt bestaande initiatieven aan elkaar door ontmoetingsmogelijkheden te organiseren voor vrijwilligers.
• Je zorgt voor kennisontwikkeling en -deling op het gebied van activatie en participatie.
• Je ondersteunt en stimuleert sociaal ondernemerschap bij initiatiefnemers die daar behoefte aan hebben (t.b.v. continuïteit van initiatieven).
• Je ondersteunt bestaande initiatieven bij het uitbreiden van hun activiteiten: werven van vrijwilligers, uitbreiden van aantal initiatieven (opschalen).
• Je onderzoekt de wensen en mogelijkheden rondom een of meerdere fysieke locaties voor SDZ. Hierin neem je de resultaten mee van vooronderzoek en evaluatie.
• Je maakt onderdeel uit van het Regieteam (tezamen met alle pijlerfacilitatoren, communicatiemanager en programmamanager van de gemeente).

Dit ben jij
• Je hebt een uitgebreid netwerk in Zeist.
• Je hebt ervaring met het aansturen/coördineren en werven van vrijwilligers.
• Je hebt kennis van, ervaring met en een eigen visie op activatie.
• Je kunt je strategisch inzicht of helicopterview pragmatisch toepassen.
• Je bent inspirerend en verbindend.
• Je bent positief ingesteld, met gevoel voor humor.
• Je bent flexibel en ook buiten reguliere kantoortijden bereikbaar.

Uren en tarief
We zoeken een zzp-er die vanaf februari 2020 gemiddeld 12 uur per week inzetbaar is.
Maximaal uurtarief: 80 euro (ex btw).
Aangezien SDZ een beweging is en geen rechtspersoon, word je ingehuurd door de gemeente Zeist.

Meer weten?
Als je meer wilt weten, neem dan contact op met Eveline van der Aa bij de gemeente Zeist. Mail naar e.van.der.aa@zeist.nl of bel 0620536073.

Interesse?
Als je interesse hebt in deze werkzaamheden, dan kun je een brief met CV mailen naar d.bosse@zeist.nl. Dit kan uiterlijk tot en met 19 januari 2020.

0  reacties

Cookie-instellingen