Meer ruimte voor geveltuinen in Zeist

Hans Snel 09-06-2021 10490 keer bekeken 0 reacties

De gemeente geeft inwoners meer ruimte om een geveltuin aan te leggen. Op 8 juni is de gemeenteraad akkoord gegaan met een voorstel tot wijziging van de Algemene Politie Verordening (APV). Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, is geen vergunning of ontheffing meer nodig.

Dat scheelt inwoners, die een geveltuin willen aanleggen, geld, tijd en rompslomp. Met de aanpassing van de APV wil de gemeente Zeist het aanleggen van geveltuinen stimuleren. Dat zorgt voor een groener Zeist. En dit draagt weer bij aan de biodiversiteit, de leefbaarheid in de stedelijke ruimte en aan het tegengaan van hitte.

Wethouder Wouter Catsburg: “Geveltuintjes helpen een handje mee om onze gemeente beter bestand te maken tegen extreme hitte en flinke neerslag, waar we door klimaatopwarming mee te maken gaan krijgen. En een straat met geveltuintjes ziet er natuurlijk ook veel leuker en vriendelijker uit dan een versteende straat. Ik hoop dat veel inwoners van deze kans gebruik gaan maken!”

Spelregels

Bij de aanleg van een geveltuintje gelden een paar regels. De geveltuin mag langs de hele gevel worden aangelegd en mag maximaal 45 centimeter ruimte innemen vanaf de gevel van het pand. De overblijvende stoep moet een doorgang houden van ten minste 1,20 meter (woonstraten) of 1,50 meter (winkelstraten). De grond blijft eigendom van de gemeente. De bewoner is verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente heeft het recht de geveltuin te verwijderen, in geval van overlast door het tuintje, slecht onderhoud ervan of als de gemeente moet werken aan ondergrondse kabels en leidingen. Een volledig overzicht van de regels staat op www.zeist.nl/klimaatklaar.

verkoeling

De gemeente streeft ernaar om gebieden die nu onnodig versteend zijn, om te vormen naar groen. Daarmee bereidt de gemeente zich voor op een veranderend klimaat. Geveltuintjes passen in dat streven. Zo kan regenwater bij zware buien makkelijk de grond in zakken via een geveltuintje. Dat is beter voor de grondwaterstand: dat regenwater wordt dan niet via het riool afgevoerd. Daarnaast bieden planten op warme dagen extra verkoeling, doordat ze water verdampen.

Inspiratie

Wil je alvast inspiratie opdoen voor het aanleggen van een geveltuin, kijk dan op onze pagina Duurzaam Leven. 

Foto: ter beschikking gesteld door Stichting Steenbreek

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen