Uitnodiging: Meedenkbijeenkomst over duurzame energie in Zeist

Communicatie SDZ (JvdB) 01-09-2022 1324 keer bekeken 0 reacties

Opwekken van duurzame energie wordt steeds belangrijker. Het helpt om klimaatopwarming te beperken en draagt bij aan een prettige en gezonde leefomgeving voor ons allemaal, nu en in de toekomst.

Om klimaatopwarming en de ernstige gevolgen ervan te beperken, werken we in Nederland aan de omslag naar duurzame energie. Ook in Zeist investeren we in een prettige en gezonde leefomgeving voor ons allemaal, nu en in de toekomst. De gemeenteraad heeft haar doelen rond de energietransitie in 2019 vastgelegd in de Routekaart ‘Nieuwe Energie voor Zeist’. We actualiseren deze Routekaart periodiek en daarom nodigen we u graag uit voor een meedenkbijeenkomst over duurzame energie in Zeist.

 

Doel

De Routekaart Nieuwe Energie richt zich onder meer op de overgang naar duurzame energie in onze huizen, winkels en bedrijven. Dat onderwerp is nog urgenter geworden sinds de oorlog in Oekraïne en de stijging van de energieprijzen: hoe dragen we eraan bij dat iedereen in Zeist de beschikking houdt over betaalbare en duurzame energie?

We maken graag gebruik van de expertise en betrokkenheid van inwoners en professionals in en om Zeist. Er is de afgelopen jaren al veel bereikt, mede dankzij de inzet van tal van inwoners en organisaties. U heeft eerder blijk gegeven van uw expertise en betrokkenheid bij het onderwerp. Daarom nodigen we u graag uit om mee te praten.

 

Opzet van de bijeenkomst

We organiseren gesprekstafels met een diverse samenstelling en een maximale omvang van 15 personen, zodat er ruimte is voor een gesprek. We starten met een korte inleiding. Vervolgens staan de volgende vragen centraal:

  1. Welke technieken of bronnen kunnen binnen Zeist op grote schaal elektriciteit en warmte opleveren?
  2. Welke van deze technieken kunnen gerealiseerd worden in de periode tot 2030 en welke in de periode daarna, tot 2040 en 2050?
  3. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om deze technieken in Zeist te kunnen realiseren?
  4. Hoe kunnen we samen werken aan de energietransitie?

 

Plaats en tijd

De bijeenkomst wordt vier keer georganiseerd. U kunt zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten. De beschikbare data zijn:

  • Maandag 12 september, 19.30 – 21.30 uur
  • Woensdag 14 september, 19.30 – 21.30 uur
  • Maandag 19 september, 15.00 – 17.00 uur
  • Woensdag 21 september, 19.30 – 21.30 uur

 

Aanmelden

U kunt u aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen op www.zeist.nl/meedenkbijeenkomst. Dat kan tot en met 7 september. U hoort uiterlijk 9 september bij welke bijeenkomst u bent ingedeeld. De bijeenkomsten zijn in het gemeentehuis van Zeist, Het Rond 1.

 

Focus van de bijeenkomsten

De aanpak van klimaatopwarming kent vele invalshoeken. Tijdens deze bijeenkomsten richt het gesprek zich op opwek van duurzame energie (elektriciteit en warmte). Ook richten we ons op de mogelijkheden voor opwek van duurzame energie binnen de gemeentegrenzen van Zeist - daar ligt immers onze invloedssfeer - en op de samenhang met de opgave in energiebesparing.

Mogelijk heeft u ideeën die buiten deze focus liggen. Die ideeën bespreken we graag op een ander moment met u. Neemt u in dat geval contact op met Bart Verhagen via zeist@zeist.nl.

 

Meer informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze uitnodiging, neemt u dan contact op met Bart Verhagen of Desiree Bosse, via zeist@zeist.nl of bel naar 14 030. De huidige Routekaart ‘Nieuwe Energie voor Zeist’ kunt u vinden op  www.zeist.nl/nieuweenergie.

 

0  reacties

Cookie-instellingen