Nieuws van de Werkgroep Kromme Rijncorridor

Communicatie SDZ (JvdB) 19-01-2023 952 keer bekeken 0 reacties

Vanuit de gedachte “Think global, act local”, is vanuit Samen Duurzaam Zeist 4 jaar geleden een initiatief gestart om aandacht te vragen voor de dramatische achteruitgang van biodiversiteit en de natuur in het buitengebied van Zeist e.o. Lees het laatste nieuws in hun derde nieuwsbrief.

De vogel zit stil op zijn tak, maar zijn vlucht strekt zich ver voor hem uit.

Dat beeld staat ons bij na diverse rechterlijke uitspraken, rapporten, ministeriële brieven, publicaties, media artikelen etc., etc. Er gaat veel veranderen; alleen ziet nog niet iedereen dat (of wil daar nog niet aan).

In deze 3de nieuwsbrief  informeren wij u over recente ontwikkelingen.

 

Kromme Rijncorridor pilotproject
Op 15 augustus 2022 dienden we ons voorstel om de Kromme Rijncorridor aan te wijzen als pilotproject in bij de besturen van de vijf omliggende gemeenten, het waterschap en de provincie. De Kromme Rijncorridor is een overzichtelijk project om ervaringen in de Provincie op te doen met integrale gebiedsontwikkelingen. Nog belangrijker is dat -als ons gebied toekomstgericht wordt ontwikkeld- dit grote betekenis gaat krijgen voor het Vechtplassengebied, het hele Kromme Rijngebied en de Utrechtse Heuvelrug. Alle drie behorend tot het Natuur Netwerk Nederland. De Kromme Rijncorridor is de ontbrekende schakel.

Er kwamen veel positieve reacties op onze landschapsvisie en ons voorstel. We hebben o.a. gesproken met de statencommissie Ruimte van de provincie, met gedeputeerde Huib van Essen (die o.a. Groen Groeit Mee in portefeuille heeft) en de raadsfracties van Bunnik en Zeist. Verder kregen we positieve bestuurlijke reacties van gemeenten, waterschap HDSR en de provincie.
We hebben de landschapsvisie met een aantal partijen binnen ons netwerk gedeeld, waaronder het Utrechts Landschap, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Geopark en diverse plaatselijke organisaties.
Ons pleidooi om de Kromme Rijncorridor als pilotproject aan te wijzen, ontmoet ook steun bij inwoners van Zeist. De Belangen Vereniging Couwenhoven (Zeist-West) heeft de provincie Utrecht en de gemeente Zeist opgeroepen deze pilot te gebruiken om een relatie te leggen met natuurinclusieve ontwikkeling in het bebouwde gedeelte van Zeist-West zelf. Naar dat soort ontwikkelingen moeten we toe. Nederland natuurinclusief maken.

Landelijke ontwikkelingen
Als werkgroep volgen we de ontwikkelingen op Europees, landelijk en provinciaal niveau op de voet. Uiteindelijk krijgt dat beleid vertaling in de regio en de gemeenten en dus ook in de Kromme Rijncorridor.
Sinds het Regeerakkoord 15 december 2021 verschenen er tientallen beleidsbrieven op het gebied van natuur, stikstof, landbouw, water en bodem en ruimtelijke ordening.
Hoewel het beleid nog worstelt met belangenstellingen en de ambities nog onvoldoende zijn als je ze legt langs de lat van het Verdrag van Parijs en het Klimaatakkoord van juni 2019, gaan we de goede kant op.
We tekenen daar wel bij aan dat natuurinclusief handelen niet alleen moet gelden voor Natura 2000 gebieden en het Natuur Netwerk Nederland (NNN), maar voor alles wat we doen en laten. Harmonie met de natuur (herstel van biodiversiteit) is de grootste opgave van de 21ste eeuw zegt ook VN-secretaris Guterres.

Regionale ontwikkelingen
Onze landschapsvisie is o.a. gebaseerd op vastgestelde plannen als het Landschapsontwikkelingplan+ (LOP) en provinciale en regionale visies.
Inmiddels heeft de provinciaal adviseur Ruimtelijke Kwaliteit de nieuwe Scheggenkaart geïntroduceerd. Ons gebied maakt deel uit van de Kromme Rijnlinie scheg.
Voor wie meer wil lezen, zie: https://mailchi.mp/7b5d8b7934cd/scheggen-groen-groeit-mee-landschapsgrond.

Inmiddels zijn er drie gebiedsprocessen gestart in opdracht van de provincie en/of de U10.
Wij zijn hier actief bij betrokken. Voor het pact Groen groeit mee zullen die plannen vermoedelijk begin februari besproken worden. Voor de plannen voor natuurherstel en stikstofreductie (in het NPLG) zal de provincie Utrecht begin 2023 de prioriteiten vaststellen en deze aan de betrokken minister kenbaar maken. 

En nu aan de slag
De heer Remkes pleit in zijn rapport “Wat wel kan” voor snelle uitvoering met als waarschuwing dat Nederland anders plat komt te liggen. In de vier ministeriële brieven van eind november en begin december wordt dit ondersteund en geven de bewindslieden aan een voorkeur te hebben voor een iteratief proces. Anders gezegd: ervaring opdoen door aan de slag te gaan. Dat is wat ook wij willen.
De overheid –en met name de provincie- is aan zet.

Als Werkgroep met veel deskundigheid, kennis en ervaring op het terrein van landbouw, natuur, ruimtelijke ordening en openbaar bestuur, blijven we ons inzetten om de natuur en de biodiversiteit in de Kromme Rijncorridor te herstellen, mede in het licht van biodiversiteit, (kringloop)landbouw en recreatie.

Tenslotte: we hebben onze webpagina vernieuwd en zullen dat blijven doen:

https://omzeist.nl/samen+duurzaam+zeist+home/werkgroep+kromme+rijncorridor/default.aspx

Voor reacties houden we ons aanbevolen,
Werkgroep Kromme Rijncorridor

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen