Zeist Zoemt Duurzaam

De werkgroep Zeist Zoemt Duurzaam houdt zich bezig met het realiseren van een bijenlint. Het doel van dit project is een toename van het aantal bijen (honingbijen, hommels en solitaire wilde bijen) en de diversiteit aan bijensoorten. We willen dit bereiken door voedselbronnen en nestgelegenheid voor bijen in de gemeente te verbeteren en geschikte habitats met elkaar te verbinden. Dit brengt veel voordelen met zich mee voor de inwoners van Zeist. Bijen zijn belangrijke bestuivers en spelen een essentiële rol in de voedselvoorziening en een gezonde natuur. Meer groen komt onder meer ten goede aan de luchtkwaliteit en het welzijn van de inwoners.

Doelstellingen
De werkgroep Zeist Zoemt Duurzaam heeft drie doelstellingen opgesteld:

1. Het realiseren van het bijenlint.
De volgende stappen zijn hiervoor nodig:
- Inventariseren en in kaart brengen van bestaande gebieden die geschikt zijn voor wilde bijen, gebieden met potentie hiertoe en mogelijke verbindingen hiertussen.
- Onderzoeken wat er nodig is voor optimalisatie van deze gebieden.
- In kaart brengen welke organisaties zich al inzetten om de omstandigheden voor (wilde) bijen te verbeteren en welke actief zouden willen worden op dit gebied.

2. Het beleid van gemeente Zeist monitoren op bij-vriendelijkheid.

3. Een actie- en communicatieplan maken om:
- bekendheid te geven aan het project
- het bewustzijn van inwoners over het belang en de behoeftes van (wilde) bijen te vergroten
- inwoners bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen om de bijen te helpen

NB Punt 2 en 3 zullen pas in de toekomst aan bod komen, vanwege de nu nog beperkte omvang van de werkgroep.

Om de doelstellingen te bereiken moet er op meerdere terreinen actief gehandeld worden. Alle drie de doelen zijn belangrijk voor een goed, blijvend resultaat.

De werkgroep samen met ZoomIn Consultancy
De werkgroep samen met ZoomIn Consultancy

Wij zijn nog hard op zoek naar vrijwilligers!

De taken bestaan onder meer uit:

  • meedenken
  • deelprojecten trekken
  • verschillende doelgroepen motiveren (gemeente, bedrijven, verenigingen, particulieren, burgers etc.)
  • samenwerken en overleggen met deze groepen
  • ontwikkelingen op het gebied van bijen volgen en monitoren
  • communicatie en voorlichting
 

Wilt u zich inzetten voor de werkgroep Zeist Zoemt Duurzaam? MEER INFORMATIE OF AANMELDEN

Help Zeist zoemen met deze praktische tips!

Hoe kunt u de bijen helpen in uw tuin of op uw balkon? In deze brochure (PDF) vindt u praktische en makkelijke tips.

Studie ZoomIn' Consultancy

In opdracht van de werkgroep Zeist Zoemt Duurzaam voerden studenten van de Universiteit Wageningen een literatuurstudie uit om kansen voor de wilde bij in Zeist in kaart te brengen. Op 12 maart 2019 presenteerden zij als ZoomIn' Consultancy de resultaten van het onderzoek en een communicatieplan om de bijenstand in Zeist te verbeteren.

Ga naar de rapporten van ZoomIn' Consultancy.

 
Cookie-instellingen