Operatie Schone Lucht

waterlandschap met wolkenlucht

Samen Duurzaam ZeistUitnodiging ‘Samen voor gezonde lucht’

Donderdag 2 september 2021  20.00 - 21.30 uur (Locatie volgt later)

Met hun reactie op dit artikel in de Nieuwsbode lieten velen weten behoefte te hebben aan gezondere lucht in hun buurt. Goed dat men zich daarover uitspreekt!  En na ruim 2 jaar meten en onderzoek doen naar vervuilende lucht weten we het zeker: ook in Zeist kan de lucht echt nog wel schoner…

Het is natuurlijk bekend dat er veel vieze lucht van buiten de gemeentegrenzen naar binnen komt waaien. Daar kunnen we niet direct iets mee. Wel een duidelijke bron van fijnstof en geuroverlast is de houtrook die in Zeist zelf veroorzaakt wordt. Die is voor 23% verantwoordelijk voor de luchtvervuiling in stedelijk gebied. Dus daar lijkt winst te halen.

Deze roep om actie komt niet uit de lucht vallen: Jeannine van Bree (NMU) zal ons laten zien dat ons streven past in een landelijke ontwikkeling, die geculmineerd heeft in het Schone Lucht Akkoord, dat ook door Zeist is ondertekend. Kortom, steeds meer mensen zien het belang van gezonde lucht in.

Op 10 juni 2021 willen we graag kennismaken en peilen welke stappen we samen kunnen nemen. Is het een idee om verander-pilots in één of meer buurten uit te voeren om te kijken wat er wel of niet werkt? Wat heb je dan nodig om in je buurt contacten te leggen tussen stokers en mensen die graag gezonde lucht willen inademen? Om gezamenlijk afspraken te maken waarmee alle partijen kunnen leven?

Dus, wil je Jeannine van Bree horen spreken en dit najaar meedoen aan een pilot en/of wil je meedenken over haalbare en effectieve afspraken, meld je dan aan voor de online bijeenkomst op donderdagavond 2 september 2021 via hanna@samenduurzaamzeist.nl. We sturen je de link dan tijdig toe.

 

 

 

 

Online bijeenkomst op 14 oktober 2020 "Twee jaar meetresultaten in beeld"

Kijk en luister hier naar de opname van de bijeenkomst. De presentaties kun je hier downloaden.

Olav Lamme (ODRU, OmgevingsDienst Regio Utrecht)
Introductie luchtkwaliteit
Egon Kastelijn en Bart van der Wolf (SMAL, Samen Meten Aan Leefomgeving)
Lokale meetgegevens: waarnemingen en inzichten van een inwonersinitiatief
Arjen Hof (Civity, Zeist)
Wat halen we uit de data van Snuffelfietsers in Zeist?
Marita Voogt (RIVM, RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Over nut en noodzaak van burgermetingen
Jeroen de Hartog (GGD regio Utrecht, Gemeentelijke GezondheidsDienst)
Effect van luchtkwaliteit op gezondheid, in het bijzonder voor de situatie in Zeist 

 

Waarom is de Nederlandse lucht zo smerig? https://www.youtube.com/watch?v=q1KtHMB-Sho

Smog in onze Nederlandse lucht. Vooral de steden hebben er deze dagen mee te maken. Waar komt die #smog ineens vandaan? En waarom zullen we er op zonnige dagen vaker last van hebben? Luchtkwaliteitexpert Wouter Peters (Wageningen Universiteit)

 

Cookie-instellingen