Pedagogenbuurt Duurzaam

Dak met zonnepanelen

In het najaar van 2017 is vanuit Mijn Groene Huis een enquête in de buurt gehouden over het wooncomfort in de Pedagogenbuurt Zeist. De uitkomsten van de enquête is voor drie buurtbewoners aanleiding geweest de werkgroep “Pedagogenbuurt van het Aardgas af” te starten. Na  3 jaar bleek dat de doelstelling aardgasvrije buurt niet erg aansloeg bij de buurtbewoners. De werkgroep  (inmiddels bestaande uit 4 leden, die allemaal energieambassadeurs van Mijn Groene Huis  zijn) heeft besloten  de doelstelling  te verbreden naar allerlei andere duurzame aspecten zoals opvang van regenwater, groene daken,  biodiverse tuinen et cetera. Belangrijke doelstelling blijft nog steeds informatieverstrekking over energiezuinigheid en energieopwekking en heeft daartoe een “Energiecentrum Vollenhove “ in het leven geroepen, welke 1 keer in de week de huurders en woningeigenaren in de buurt Vollenhove informatie willen verschaffen.

Om die doelstelling meer onder de aandacht van de buurt te brengen is er een site opgezet: www.pedagogenbuurtduurzaam.nl.

Voorwaarden om van het aardgas te kunnen

  • Dak met zonnepanelen
  • Goede isolatie en dat is gezien de grote raampartijen moeilijk te realiseren ok met HR+++ en nieuwe kozijnen.

Met ‘Pedagogenbuurt van het aardgas af’ maakten  de werkgroep een nieuwe stap in de energietransitie voor onze buurt  door het opstellen van een routekaart naar een duurzame/gasloze buurt.

Met dit project kregen buurtbewoners duidelijkheid over de aankomende energietransitie. In de doelstelling is nog steeds ruimte om voor  bewoners uit andere wijken om gebruik te maken gebruik maken van onze aanpak, ervaringen en ontwikkelde middelen. Hierop volgen de drie doelen die we hebben voor de routekaart, en hoe we er op dit moment voor staan.

De mogelijkheden om zonder aardgas te verwarmen

Op dit moment is hier nog steeds geen duidelijkheid over. Wordt het “all electric” met verwarming met behulp van een individuele warmtepomp eventueel ondersteund door luchtverwarming voor de koude dagen? Wordt het met behulp van een traditionele ketel die gestookt wordt op groen gas? Wordt het met behulp van een collectief warmtenet waar de flats van Vollenhove ook op aangesloten zijn? Wordt het met behulp van één of meerdere collectieve warmtepompen?

De termijn waarop deze transitie fysiek gaat plaatsvinden

Indien mogelijk kan dit gekoppeld zijn aan het moment dat er grote infrastructurele werkzaamheden plaats moeten vinden zoals het vernieuwen van het riool of het vervangen van de gasleidingen. Als de grond dan toch open is kan dit moment gelijk gebruikt worden voor het verzwaren van het elektriciteitsnet of het aanleggen van een warmtenet. Wij willen nog  graag onderzoeken wanneer er werkzaamheden van een dergelijke omvang gepland staan voor de buurt zodat wij een perspectief kunnen schetsen voor de buurt opdat we goed voorbereid zijn op deze omslag.

De mogelijkheden voor bewoners om zich collectief of individueel kunnen voorbereiden op deze transitie

Het energiegebruik, de isolatie, het gebruik van zonnepanelen varieert sterk in de buurt. De meeste huizen zijn nu nog niet echt geschikt voor een warmtepomp of een andere lagere temperatuur verwarming. Duidelijkheid over de keuzemogelijkheden geeft de bewoners een richting in de keuze van maatregelen om hun huis te verduurzamen. Door bewoners een doorkijk te bieden, kunnen ze bij verbouwingen en momenten waarop ze apparaten vervangen optimaal voorbereiden op de toekomstige warmtevoorziening. Door hier slim op in te spelen bespaart dat de bewoners veel kosten en teleurstellingen.

De bovengenoemde energietransitie is op dit moment in de buurt moeilijk “aan de man te brengen”, vandaar dat ander aspecten die het milieu en dus de duurzaamheid beïnvloedden voor de werkgroep belangrijker zijn geworden.

 

Dit project wordt ook gedragen door MIJN GROENE HUIS. Via de website van Mijn Groene Huis kun je je ook aanmelden als je belangstelling hebt om deel te nemen en/of actief mee te denken. 

 

Wij zoeken

  • Buurt bewoners die dit project mede willen trekken, meedenken en mee uitvoeren.
  • Ervaringen uit andere buurten/wijken met betrekking tot dit onderwerp. Wat werkt goed en hoe bereiken we zoveel mogelijk buurtgenoten? 

Contact

Mail voor contact met de werkgroep naar info@pedagogenbuurtduurzaam.nl

 

Cookie-instellingen