Samen Duurzaam Zeist - Duurzame Markt 2023

Platform Stadslandbouw Zeist

Het Platform Stadslandbouw is opgericht in 2014. Het doel is om in Zeist meer gezamenlijke (moes-)tuinen en het eten van streekproducten te stimuleren. Het Platform realiseert niet zelf projecten, maar ondersteunt Zeister inwoners die zelf een project opzetten. Daarvoor werken we samen met veel organisaties uit ons netwerk.

 

 Waar wij voor staan

Wij staan voor gezond voedsel, sociale samenhang, duurzaam leven en het stimuleren van de regionale economie en handel. 
Ons voornaamste doel is het stimuleren  van de opzet van (buurt-) moestuinen, voedselbossen en de consumptie van streekproducten.
We stimuleren daarnaast de projecten zo op te zetten dat ze ook mogelijkheden bieden voor een dagbesteding voor cliënten van zorginstellingen of sociale minima. 

moestuinueren - planten poten

Voorbeelden van initiatieven

In Zeist zijn al verschillende initiatieven rondom Stadslandbouw opgezet. Variërend van moestuinen en moestuinbakken, eetbare Heuvelrugtuinen en Voedselbossen tot bedrijven die Streekproducten verkopen.

Moestuinieren

Een gezamenlijk gerunde (moes)tuin is veel meer dan de plek waar groente, fruit en bloemen worden geteeld. Het is ook een ontmoetingsplek voor jong en oud, voor verschillende culturen. Onderzoek toont aan dat gezamenlijk beheerde tuinen een positieve invloed hebben op sfeer en zelfs veiligheid in een wijk. De ervaringen in talloze stadslandbouwtuinen is dat vandalisme nauwelijks een probleem vormt. Wijkbewoners ontfermen zich samen over die plek, delen ideeën, wisselen kennis uit en bepalen samen het gezicht en de sfeer in de wijk. Er is geen blauwdruk voor een wijktuin. Hoe dat er uit ziet bepaal je immers zelf! Of er bloemen groeien of kruiden of groente is een keuze. Net als het toevoegen van picknicktafels of kinderspeeltoestellen, een hondenuitlaatveldje of een trimbaantje. Je kunt je fantasie vrij baan geven, mits binnen de afspraken met de grondeigenaar.

Educatie en voedselbewustzijn
Een (gezamelijke) (moes-)tuin brengt de gebruikers (weer) in contact met de natuur en de seizoenen. Wáár voedsel vandaan komt en hoe het groeit (en wat daarvoor nodig is) is tegenwoordig minder bekend. In het netwerk van het platform is gratis kennis beschikbaar over het opzetten en onderhouden van tuinen. Ook voor scholen in de wijk kan een wijktuin een leerfunctie hebben. Zo leren kinderen (én ouders) over de voedselkringloop. De waardering voor zelfgekweekte producten is groot en zeg nou zelf: eigen groente smaakt toch het lekkerst? Door deze positieve ervaringen kan een tuin kan ook interesse in streekproducten wakker schudden.

Rol gemeente Zeist
De belangrijkste rol van de gemeente is het – letterlijk en figuurlijk - bieden van ruimte. Als een bewonersgroep met breed draagvlak in de wijk met een goed plan komt voor een kaal stuk gemeentegrond (gras of tegels of braakliggend), dan worden er afspraken gemaakt over het gratis gebruik van die grond. Eerste aanspreekpunt is dan de wijkmanager die graag met je meedenkt. Als de beoogde grond niet van de gemeente is dan kan de wijkmanager achterhalen wie de eigenaar is.

Voorbeelden van (moes-)tuin initiatieven zijn:
De moestuintjes op Dorpsboerderij De Brink
De moestuinbakken in de Pedagogenbuurt
De (moes)tuincomplexen van Vereniging van Amateurstuiners Zeist
De voorbeelden op 'Zelf groenten en fruit telen'

Voedselbossen

Een voedselbos of een ‘eetbare bostuin’ is een productief bos(-je) met eetbare, meerjarige gewassen. Het is geen natuurlijk bos en het is geen boomgaard. Het is een ecosysteem met veel diversiteit van gewassen. Het doel is het creëren van een duurzaam ecosysteem.
In Zeist wordt gewerkt aan de aanleg van een Voedselbos en zijn er in samenwerking met het IVN ook educatieve mini-voedselbosjes aangelegd, bijvoorbeeld bij bassischool Montessori Griffensteijn.

Bedrijven en coöperaties met streekproducten

Streekproducten zijn producten uit de directe omgeving. Ze zijn lokaal geproduceerd en hebben dus maar weinig hoeven reizen om bij jouw thuis te komen. Soms zijn ze biologisch, soms zijn ze 'gangbaar' geteeld.
In Zeist kun je al op allerlei plekken streekproducten tegenkomen.
Bij onder andere de Korenmaat (lokale webwinkel voor biologische producten), de Groene Winkel (biologische supermarkt) en De Biobasis (biologische catering) vormen streekproducten een groter aandeel van het assortiment.
Collectieve inkoop van lokale (biologische) producten kan via De Groene Schuur Zeist. Local2Local helpt boeren lokaal voedsel te verkopen.

Het Platform Stadslandbouw stimuleert de consumptie van streekproducten in het algemeen initiatieven die een aanpak hebben zoals de Groene Schuur en Local2Local in het bijzonder. Dat doen we omdat we naast aandacht voor gezond voedsel ook het element “samen” belangrijk vinden.

 

  
 

Heuvelrugtuinen

Een Heuvelrugtuin is minstens 60% groen,  er wordt gifvrij getuinierd, het biedt beschutting voor vogels en insecten en je vindt er planten die passen in de omgeving van het Nationaal Park. Je kunt in de tuin natuurlijk je eigen eetbare planten zetten! Op De Boswerf zijn in de Heuvelrugtuin bijvoorbeeld eetbare planten te vinden.

Ons netwerk

Onze uitgebereide netwerk ondersteunt ons bij onze missie. Denk bij dit netwerk aan bijvoorbeeld aan:

 

CONTACT

Denk je dat Stadslandbouw iets voor jou is?
Heb je vragen of leuke ideeën? Laat het ons weten en mail  naar 
meedoen@samenduurzaamzeist.nl

Vind ons ook op 

facebook

Cookie-instellingen