Samen Duurzaam Zeist - Duurzame Markt 2023

Bermbrigade Zeist

Zeist Zonder Zwerfafval, Pak het op!    

Lege blikjes en plastic flesjes in de berm. Papier op straat. Peuken op de stoep. Zwerfafval zorgt voor ergernis, trekt ongedierte aan, vervuilt de bodem, veroorzaakt plastic soep en het opruimen kost veel geld. Dat is allemaal niet nodig als we er sámen wat aan doen.

Iedereen kan meehelpen om zwerfafval tegen te gaan: inwoners, scholen, bedrijven, verenigingen. Dat kan natuurlijk door geen afval achter te laten, zo af en toe de stoep te vegen of door bijvoorbeeld een schoonmaakactie te organiseren. De gemeente Zeist stelt hiervoor opruimspullen, zoals afvalgrijpers, veiligheidshesjes (ook kindermaten), handschoenen en vuilniszakken beschikbaar. Wil je een opruimactie organiseren, neem dan contact op met Judith Stoker van De Boswerf: per telefoon 088 – 0225083 of e-mail.

Heel informatief: wat iedereen moet weten over het plastic probleem.

‘Opgeruimde Zeistenaren’

Personen, bedrijven en organisaties die een opgeruimd Zeist een warm hart toedragen, kunnen zich aanmelden als ‘Opgeruimde Zeistenaar ’ Deelnemers krijgen een afvalgrijper in bruikleen. Meedoen of heeft u goede ideeën? Meldt u dan aan bij Judith Stoker.

Adoptieproject Scholen

Graag betrekken we álle basisscholen in de gemeente bij de aanpak en het voorkómen van zwerfafval. De Stuifheuvel, De Wegwijzer, De Kameleon en Op Dreef doen al mee.

Wat houdt dat in?

  • ­Gedurende het schooljaar ruimt een deel van de leerlingen periodiek zwerfafval op in de omgeving van de school.
  • ­Gemeente en school spreken samen af waar en hoe vaak wordt opgeruimd.
  • ­ De gemeente verstrekt opruimmaterialen (afvalgrijpers, veiligheidshesjes, vuilniszakken) aan de school (langdurige bruikleen)
  • ­ De school ontvangt gratis educatiemateriaal over zwerfafval.
  • ­ Aan het eind van het schooljaar ontvangt de school een (symbolische) beloning.
  • ­ De afspraken worden vastgelegd in een ‘convenant’, ondertekend door een leerling namens de school en een wethouders namens de gemeente.
  • Het gebied dat de school bijhoudt komt ‘op de kaart’.

Wilt u meedoen? Mail naar: Judith Stoker van De Boswerf: of bel 088 – 0225083.
Volg Zeist Zonder Zwerfafval, pak het op via facebook

Onder de noemer ‘Zeist Zonder Zwerfafval, pak het op!’ (ZZZ) zetten organisaties, scholen, Meander Omnium, De Boswerf en inwoners zich in om Zeist zwerfafvalvrij te maken. De Odru coördineert ZZZ in opdracht van de gemeente.

Meten is weten met de Litterati App
Opruimen pakt het probleem van zwerfafval maar ten dele aan. Het pakt de oorzaken niet aan. Een manier om bij te dragen aan een structurele aanpak is monitoren wát er ligt. Met de app Litterati kun je foto’s maken van het opgeraapte afval en het materiaal en het merk registreren. De app wordt wereldwijd gebruikt om zwerfafval tegen te gaan (Nederland is koploper). Met de informatie worden politiek en bedrijfsleven uitgedaagd om het probleem bij de bron aan te pakken (denk aan statiegeld op flesjes en blikjes of duurzamere verpakkingen). Je kunt de app downladen op je smartphone, via ‘Play Store’ (Android) of de App Store (Apple).

Wil je actief mee denken over het voorkomen van zwerfafval? Meld je aan! AANMELDEN WERKGROEP

Cookie-instellingen